Biznes Benchmark Magazyn #6

Biznes Benchmark Magazyn #6

4.11 - 1251 ratings - SourceWedA‚ug danych GUS, w Polsce MaA‚e i Ašrednie PrzedsiA™biorstwa (MAšP) stanowiA… 99, 8 proc. wszystkich przedsiA™biorstw i wytwarzajA… 47, 6% polskiego PKB. Co ciekawe, jak wynika z raportu firmy PRM, ok. 60% przedsiA™biorstw z sektora MAšP korzysta z usA‚ug przedsiA™biorstw dziaA‚ajA…cych w branA¼y IT. Z drugiej strony firmy te stanowiA… ogromy potencjaA‚, jeA›li chodzi o moA¼liwoA›A‡ wykorzystywania i stosowania w codziennej pracy najnowszych technologii IT. Dlatego najnowszy numer Biznes Benchmark Magazynu poA›wiA™ciliA›my programom, technologiom i sprzA™towi IT (w tym notebookom, tabletom i smartfonom), ktA³re mogA… byA‡ z powodzeniem od razu wykorzystane w prowadzeniu codziennej dziaA‚alnoA›ci firmy i zwiA™kszeniu jej konkurencyjnoA›ci na rynku.Z kolei moduA‚ KsiA…A¼ki PrzychodA³w i RozchodA³w dostA™pny jest w programie Faktura iBiznes w wersjach Profesjonalna, Sieciowa oraz ... Aplikacja ma wbudowany moduA‚ kartoteki kontrahentA³w i towarA³w. ... Magento, Shoper i PrestaShop.


Title:Biznes Benchmark Magazyn #6
Author:
Publisher:Biznes Benchmark -
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA